Η αιρετική απεικόνιση της “Αγίας Οικογένειας”

Συγγραφέας: μ.Σεραφείμ Ζήσης

…Γιατί εἶναι ξένη καί ἀπόβλητη

Βιβλίο με πλήρως τεκμηριωμένη ερμηνεία περί της απεικονίσεως της “Αγίας Οικογένειας”

7,00 

Περιγραφή

“Στὸ παρὸν κείμενο ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀποτυπώσουμε τὴν τεκμηριωμένη ἀνησυχία μας γιὰ τὴν διάδοση τῆς ἀπεικονίσεως τῆς «ἁγίας οἰκογενείας» ἀλλὰ καὶ τὸ σαφῶς νεοεποχίτικο νόημά της. Ἡ αἰφνίδια διάδοσή της μεταξὺ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἄσχετη μὲ τὴν πρόοδο τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅσο καὶ τῶν νεο-εποχιτικῶν ρευμάτων, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν νὰ διεισδύσουν στὴν Ἐκκλησία μας καὶ πρωτίστως ἐπιφέρουν τὴν σταδιακὴ νέκρωση ἤ μετάλλαξη τῶν ὀρθοδόξων θεολογικῶν «ἀντι-σωμάτων».”

μοναχός Σεραφείμ Ζήσης

Διάσταση 20,5 x 14
Αριθμός σελίδων: 78

Σχετικά προϊόντα