Τό πνευματικόν αὐτό βιβλίον τοῦ π. Νικολάου, διακρινόμενον καί διαιρούμενον εἰς 13 περισπουδάστους θεματικάς ἑνότητας, δύναται νά προσφέρῃ πλουσίαν πνευματικήν τράπεζαν καί πανδαισίαν εἰς τούς φιλοθέους καί φιλαρέτους ἀναγνώστας καί ἐντρυφητάς του.

† ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 

10,00 

Περιγραφή

“Διαβάζοντας τίς ὁμιλίες αὐτές ὠφελήθηκα πνευματικά. Μοῦ δημιούργησε κατάσταση προσευχῆς. Προσπαθεῖ μέ τήν «Θήρα Θεοῦ» νά μᾶς ὁδηγήσει στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ σκοπός καί ὁ στόχος κάθε χριστιανοῦ. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου δοσμένος στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας μέ πολύωρες ἀγρυπνίες, πολύωρες μνημονεύσεις ὀνομάτων ζώντων καί τεθνεώτων. Ἀκούραστος στό θεῖο κήρυγμα τοῦ Λόγου του Θεοῦ. Ἀκούραστος γιά ἔργα ἀγάπης. Αὐτόν τόν ἀθλητή τοῦ Κυρίου, τόν μέγα στρατιώτη καί φίλο τῆς Τριάδος καί μύστην τῶν ἀρρήτων καί μιμητή τοῦ Ἰησοῦ, αὐτόν νά ὑμνήσωμεν, νά ἐνθυμούμεθα αὐτοῦ τά παλαίσματα, τούς πόνους οὕς ὑπέστη διά Χριστόν τόν Παμβασιλέα. Τάς συκοφαντίας καί ἀπειλάς, τά ἐπισκοπικά καί συνοδικά δικαστήρια, τά σχεδόν καθ’ ἑκάστην, τά ἐξώδικα στό σπίτι του. Ὁ στῦλος ὅμως τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτειχίζεται ἀπό τούς αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες, κρατώντας ψηλά τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ὁ Πανάγαθος Θεός μας ἐκτίμησε τά μαρτύριά του, εἶδε τήν πρός Αὐτόν πίστη, λατρεία καί ἀγάπη καί τόν πῆρε μαζί του στούς κόλπους τῶν Ἁγίων του.

Αἰωνία του ἡ μνήμη! Προσδοκῶ Ἀνάσταση Νεκρῶν! Ἀμήν!”

Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Μανώλης

Διάσταση 20.5 x 14
Αριθμός σελίδων: 200

Σχετικά προϊόντα